آتش ادوات رزمندگان تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج) | گروه رسانه ای ماح