افتخارات

لوح و تندیس اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی ( مجازیست )
راه های میان بر
تندیس آستان قدس رضوی
سرو قامتان
...
مرکز هنرهای رقومی جهرم
...