درباره گروه رسانه ای ماح

درباره ما
با یک احساس تکلیف و ادای دین شروع شد درست 15 سال قبل. شروع کار با یک دوربین معمولی و یک سیستم کامپیوتری ساده از زیر زمین خودِ مسجد. در ابتدا، کارها خلاصه می شدند در ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس، به مرور زمان یادگرفتیم و یاد دادیم، بزرگ شدیم و تبدیل شدیم به یک خانواده. تولیدات ازسطح پخش در فضای مسجد آنهم برای یک جمعیت چند صد نفری با گذر زمان و کسب تجربه رسیدند به پخش تلوزیونی.
افتخارات
Awesome Image
Awesome Image
ما کی هستیم؟

متوقف نشدیم حتی بعد از اینکه در زمینه تولید مستند، کانون برتر کشور شدیم و در جشنواره مجازیست چهره شاخص رسانه ای استان فارس لقب گرفتیم.
  • با توجه به نیاز یک واحد جدید به گروه اضافه کردیم. واحد موشن گرافیک ،سخت بود اما موفق شدیم. بیش از 300 دقیقه موشن گرافیک در کمتر از 4 سال ، همکاری با مراکز فیلم سازی معتبر انقلابی در این سالها تبدیل شده است به یک امر تکراری .
  • بلند پروازی ما رسید به بیش از 40 شبکه بین المللی . ساخت مستند و موشن هایی بعضا با 4 زبان، نشان از عمق و ارزش تولیدات گروه رسانه ای ماح دارد.
  • مقام اول "سومین جشنواره تلوزیونی مستند" و راهیابی مداوم به جشنواره های مختلف نظیر حقیقت، عمار، حضور، ققنوس و رهاورد سرزمین نور از دل بیش از 3000 دقیقه تولیدات ما در این سالها بیرون آمده است.