لوح و تندیس اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی ( مجازیست ) | گروه رسانه ای ماح