رونمایی از تیزر مستند "وعده ی دیدار" | گروه رسانه ای ماح