نماهنگ تشییع شهدای تازه تفحصص شده بر دوش مردم شهیدپرور شهرستان جهرم | گروه رسانه ای ماح